Rijdend van Rijssel (N. Frankrijk) naar het Noorden, passeerden we Bossuit. De kerk-ruine deed ons stoppen en de camera pakken.

Driving from Rijssel / Lille (N. France) to the north, we passed Bossuit. The Church-ruin made us halt and take the camera.

 

DSC09393

Centrale hof (Z-zijde) / central court (S-side)

DSC09399

Central hof  (N-zijde) / central court (N-side)

DSC09391

Alkoof / Alcove

DSC09395

Hoek / Corner

DSC09396

Wijwater-font / bassin for holy-water

DSC09387

Spin-rag / spider web

DSC09389

Meter / meter

DSC09398

Toren / tower

Historie:

De huidige Sint-Amelbergakerk in Bossuit (Avelgem, Belgie) werd in 1857 opgetrokken naar een ontwerp van de Kortrijkse architect P.N. Croquison, en verving toen een oude vermoedelijk Romaanse kerk. De kerktoren moest na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd worden.

In 2008 werd de kerk ontrokken aan het gebruik voor religieuze diensten.

Tot gebruik als kunstruimte werd toen besluiten, en de Brits-Amerikaanse kunstenares Ellen Harvey maakte ontwerp, waarbij invulling als publieke ruimte doel was, met behoud van de kerk als centrale positie de textuur van het dorp. Het dak, deuren en ramen en vloer werden weggenomen en tegen de muren werden klimplanten geplaatst. Er werd een nieuwe terrazzovloer aangelegd. In de vloer werd in licht grijs de schaduw van de kerk van Avelgem verwerkt die in de Eerste Wereldoorlog werd verwoest. Lijnen en volumes, eveneens in het grijs, verwijzen naar de ribben van de gewelven, de contouren van de zuilen, de hoofd- en zijaltaren.

Tekst ontleend aan https://www.crkc.be/kunstkerk-bossuit

History

The Sint-Amelga Church in Bossuit (Avelgem, Belgium) was raised in 1857, following a design by architect from Kortrijk, P.N. Croquison, and replaced probably an old Roman church. The tower of the church had to be reconstructed after World-War I.

In 2008, the church was placed out of service for religious purpose.

It was decided to transform the church to an art-space, with function as public space. The British artist Ellen Harvey made a design, that stripped the church of roof, doors and windows and floor, and placement of plants against the wall. The ruin was aimed to remain central in the texture of ther village. A new terazzofloor was laid, with in it was woven the shadow of the church in Avelgem that was destroyed in Word-War-I. Lines and volumes point to ribs of arches, contours of pillars, head and side altars,

Text derived from https://www.crkc.be/kunstkerk-bossuit

all photos (c) Drager Meurtant, 2019.