Tags

, , , , , , , , , , ,

Let us linger on the state of water, as fluid.

Laat ons stilstaan bij de staat van water, als vloeistof.

 

(1) Barges on the River Maas

Barges flatten the water / till waves / roll aside / from the prow, /

take distance / and break upon the river-bank. //

Reeds move / and dampen the billows. //

On the river /  the distance is crossed by foam /

that separates left from right, /

there, where the goal / has been passed. //

With eyes looking ahead / steers the skipper / the vessel /

towards another bend / in the counter current. //

Crawling crosspoint / in going / passed the mill-point.

(poem 2000, photo 2012)

DSC01584

(1) Aken op de Maas

Aken varen water, plat / tot golven, / uit de boeg / opzij rollen, /

afstand nemen / en breken op de wal. //

Het riet beweegt / en dooft de deining. //

Op de rivier / streept schuim de afstand door / scheidt links van rechts, /

daar, waar het doel / is voorbij gevaren. //

Ogen vooruit gericht, / stuurt de schipper / zijn vaartuig /

naar weer een bocht / in de tegenstroom. //

Kruipend kruispunt / in het gaan / voorbij het maalpunt.

(gedicht 2000, foto 2012)

 

(2) The Face of the stream

“The face of the stream / changed with the seasons . . . now it wore a gentle face”

 

(from: Morris West – The devil’s advocate)

the face of the stream

(Het gezicht van de rivier / veranderde met de seizoenen . . . nu was het aanzicht vriendelijk”)

(uit: Morris West – The devil’s advocate)

(painting / schilderij, 21×29 cm, 2017)

 

(3) Currents

Still, I don’t know / whether to swim / against the current / or to drift along. //

For the time being / I watch what / happens to others.

DSC06494

(3) Stromingen

Nog steeds weet ik niet / of ik tegen de stroom in / moet zwemmen /

of me mee / moet laten drijven. //

Voorlopig kijk ik toe / naar wat anderen overkomt.

(Assemblage-collage, 2016, 30x21x3 cm)

 

(all texts and artworks by Drager Meurtant, unless stated otherwise)