In this posting, some contemplations are given (form poem + image, in English and in Dutch)

(1) Feather

When I escape through a narrow / cleft, dancing, / the reproach will resonate / that I evade God. // When this poems falls / touches ground, / the earth will not tremble. // Light as a feather / writes my pencil.

Veder

Als ik de dans ontspring, / zal het verwijt klinken, dat ik God ontwijk. // Als het gedicht valt, de grond raakt, trilt de aarde niet. // Vederlicht / schrijft m’n pen.

(2) Need of War

Now what / if they want to take this stronghold? // Then there is no other choice / and blood will feed the soil / and our sons and daughters will die / for the great honor / of serving the mighty ME. //

But what, if there ain’t nothing in it? // Then their death will be in vain / and even more to admire.

De noodzaak van oorlog

En wat te doen / als de vijand deze versterking in wil nemen? // Dan is er geen andere keus / en bloed zal de bodem voeden / en onze zonen en dochters zullen sterven / voor de grote eer / de machtige MIJ te dienen. //

Maar wat / als er niets in steekt? // Dan zal hun dood ijdel zijn / en des te meer te vereren.

3. Beyond the earth

Beyond the earth / there was no sense / of black and white. // There was no recollection / and no mirror. // There was only / a void of movement / and lice.

Voorbij de aarde
Voorbij de aarde / was er geen besef / van zwart en wit. // Er was geen herinnering / en geen spiegel. // Er was alleen / een leegte van bewegen / en luizen.

Advertisements