Tags

, , , , , , ,

Drowning / Verdrinking

DSC05498

When light falls / on the surface / it hesitates half a second / before drowning

Als licht valt / op het oppervlak / aarzelt het een halve seconde / alvorens te verdrinken.

(And a second thought / En een tweede overdenking)

Piles / Stapels

DSC05892

One by one / I will withdraw / the words spoken / until this poem / is an empty hull.

Eén voor één / zal ik de woorden terugnemen / die zijn gesproken / tot dit gedicht / een lege huls is.

(And the last consideration for today / de laatste overdenking vandaag)

On Guard / Op Wacht

DSC03835

There is one dog / on guard. // And that is more / than enough.

Er loopt één waakhond. // En dat is meer / dan genoeg.

Advertisements